Úvod Služby Rekonstrukce Kontrola spalinových cest Nové komíny Posouzení spalinové cesty Ceník Kontakt

Nové komíny - vícevrstvé kovové

Vícevrstvý kovový komínový systém se používá pro vytvoření nové spalinové cesty na odvod spalin od spotřebičů na plynná, kapalná a tuhá paliva. Vícevrstvý neboli"třísložkový" systém se sestává ze tří části tj. je opatřen vnitřní komínovou vložkou z Al nebo Ak plechu, izolovanou vláknitou izolací, která je chráněná pláštěm z hliníkového nebo nerezového plechu.

Vícevrstvá kovová konstrukce se používá pro komíny s přirozeným tahem, při jehož provozu je tlak v komínovém průduchu nižší, než vně komínového průduchu. Třívrstvé komíny jsou určené převážně pro suchý provoz komína (označeno písmenem D), kdy teplota vnitřního povrchu komínové vložky je vyšší než rosný bod spalin za daného tlaku, ale lze je použít i pro vlhký provoz komína (označeno písmenem W), pro odvod spalin z plynných paliv. Ukotvení komínového tělesa a celé provedení spalinové cesty je možno vést po fasádě budovy nebo interiérem. Další z možností výstavby je tzv. volně stojící komín, která je podmíněna opatřením samonosné konstrukce.

Komínové vložky a jednovrstvého segmentové prvky komínového systému se využívají pro montáž kouřovodů, sloužící jako odtah spalin od spotřebičů paliv na plynná, kapalná a tuhá paliva.

Připojené spotřebiče
Vícevrstvý kovový komín vedený a kotvený k fasádě budovy se používá při rekonstrukci stávajících kotelen, kde dosud používaný jednovrstvý zděný komín nelze rekonstruovat komínovou vložkou. Komíny vedené po fasádě budovy se používají také v nové výstavbě.
Vedený vnitřním prostorem
Vícevrstvý kovový komín situovaný v budově se používá jako lehká komínová konstrukce při rekonstrukci stávajících kotelen nebo zřizování nových spotřebičů paliv v budovách, nebo v rámci nové, především průmyslové výstavby.
Komíny volně stojící
Třívrstvý kovový komín je vyráběný z tenkostěnných plechů a není dostatečně odolný vůči působení vodorovného účinku větru. Pokud není komínová konstrukce kotvená ke stěně budovy, či jiné nosné konstrukci, musí být její stabilita zajištěna vlastní nosnou konstrukcí. Ta je řešena obvykle jako trubková příhradová konstrukce nebo je nosným prvkem ocelová trouba tvořící nosný sloup. Volně stojící komíny mohou tvořit skupinu komínů kotvených k jedné nosné ocelové konstrukci.
Výhody :