Úvod Služby Rekonstrukce Kontrola spalinových cest Nové komíny Posouzení spalinové cesty Ceník Kontakt

Služby - čištění a kontrola komínů

Čištění komínů
je mechanické odstranění produktu spalování (pevné částice spalin), které se vlivem provozu spotřebiče uchytily na vnitřní straně spalinové cesty a případné odstranění kondenzátů z kondenzátní jímky. Spalinová cesta představuje systém, který zajišťuje bezpečný odvod spalin do volného ovzduší, a to od spalinového hrdla spotřebiče, až po ústí komínu.

Kontrola komínů
není vyčištění spalinové cesty, ale odborné posouzení celkového stavu spalinové cesty a kontrola požární bezpečnosti objektu vzhledem ke stavebnímu provedení komínů a umístění hořlavých součástí stavby.

Čištěním se rozumí
Zprůchodnění komínového průduchu, odstranění vrstvy sazí a kondenzátů (tak, aby bylo dosaženo původní světlosti průduchu), odstranění sazí z půdice komínového průduchu, kontrola, popřípadě zprůchodnění výpustného otvoru pro odtok kondenzátu včetně potrubí, odpuštění kondenzátu z kondenzátní jímky apod.

Posouzením se rozumí
Zjištění stavebního stavu spalinové cesty (stav použitého materiálu a provedení, vlhkost zdiva apod.), zjištění těsnosti spalinové cesty, kontrola požární bezpečnosti, kontrola odstranění závad z předešlé prohlídky apod.