Úvod Služby Rekonstrukce Revize Nové komíny Posouzení spalinové cesty Ceník Kontakt

Revize komínů

Revize komínu je posouzení spalinové cesty při které se posuzuje stavební část, funkčnost, bezpečný provoz a odvod spalin do volného ovzduší. Při stavbě, opravě nebo rekonstrukci spalinové cesty musí být dodrženo několik norem z nichž základními normami jsou ČSN 73 4201 (Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv) a ČSN EN 1443 (Komíny - všeobecné požadavky).

Spalinová cesta je od spalinového hrdla spotřebiče po ústí komína a posuzuje se včetně připojení spotřebiče a nadimenzování.

kdy :
podmínky
Zabezpečení přístupu do prostor bezprostředně souvisejících s komínem (místnost kudy prochází, kde jsou umístěna komínová dvířka, přístup na střechu, na komín).