Úvod Služby Rekonstrukce Kontrola spalinových cest Nové komíny Posouzení spalinové cesty Ceník Kontakt

Posouzení spalinové cesty

Protokol o výsledku nebo zápis do provozní knihy kotelny o výsledku kontroly spalinové cesty během její užívání dle Vyhl. MVČR 111/81 Sb. Dle časových lhůt stanovených Vyhl. MVČR 111/81 Sb. (POZOR! SERVIS - zajištění periodických prohlídek v odpovídajících termínech Smlouvou o dílo)
Podmínky
Zabezpečení přístupu do prostor bezprostředně souvisejících s komínem (místnost kudy prochází, kde jsou umístěna komínová dvířka, přístup na střechu, na komín)
Platnost
    může provádět kominík s platným živnostenským listem odpovídající této činnosti
    revizní technik s platným živnostenským listem odpovídajícím této činnosti
    firma s platným živnostenským listem odpovídajícím této činnosti